Crèdit de síntesi

Hem dissenyats una sèrie de treball de síntesi per secundària, que combinen perfectament l’aprenentatge i descoberta de l’entorn amb activitats lúdiques al vespre.